P1012227Harjulassa on kaksi perhehoitopaikkaa. Perhe voi tulla Harjulan perhekuntoutukseen esimerkiksi silloin, kun perheen voimavarat ovat vähissä ja perhe tarvitsee apua ja tukea arjessa elämiseen. Syinä tähän voi olla mm. mielenterveysongelmat (kuten synnytyksen jälkeinen masennus), riippuvuusongelmat (kuten päihde- ja läheisriippuvuus), perheväkivalta ym. Tuemme ja ohjaamme perheitä lapsen hoito- ja kasvatustehtävissä, sekä vahvistamme vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. Olemme tukena perheen matkalla arjessa selviytymiseen ja riittävän hyvään vanhemmuuteen. Harjulassa perehdytetään perheitä myös kodin- ja taloudenhoitoon.P1012261P1012266P1012268P1012274