Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka tarjoaa kuntoutusta koko perheelle, kun perheen omat voimavarat ja keinot ovat vähissä ja perhe tarvitsee apua, neuvoa ja tukea arkeen. Harjulakodin perhekuntoutuksen tavoitteet määritellään yksilöllisesti perheen tarpeet huomioiden sosiaalitoimen kanssa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Perhekuntoutus alkaa intensiivisellä arviointijaksolla, jolloin keskitytään tarkastelemaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja haasteita sekä huolenaiheita perhearviointimenetelmän avulla, joka toimii päämenetelmänä perhekuntoutuksessa.

Arviointijakson jälkeen perheellä alkaa kuntoutusjakso, jolloin vahvistetaan ja tuetaan vanhemmuuden taitoja  sekä selkiytetään perheenjäsenten roolien löytymistä.  Kuntoutusjakson päättymisen lähestyessä aloitetaan kotiutumisjakso, jolloin kuntoutuksen pääpaino on kotioloissa tehtävässä kuntoutuksessa yhteistyössä lähiverkoston kanssa.  Kotiutumisjakson tavoitteena on siirtää Harjulakodissa läpi käytyjä asioita kotiympäristöön kotiharjoittelujaksojen avulla. Perhekuntoutuksen kesto vaihtelee yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Perheen yksilölliset tarpeet huomioiden teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityön sekä moniammatillisen verkoston kanssa. Perheiden kuntoutusprosessissa työskentelee perheterapeutti sekä muut perheen verkostoon kuuluvat toimijat.