P1012237Lastenkoti yksikkö ottaa vastaan 0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria perheen erilaisissa kriisitilanteissa. Lapsi voidaan sijoittaa Harjulan lastenkotiin joko avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna. Harjulassa on myös valmiudet erityislasten hoivaan ja huolenpitoon. Hoitoajat Harjulassa ovat joustavat, eikä hoidon pituudelle ole asetettu takarajaa.

Hoitopaikkoja on 7 lapselle, sekä kahdelle perheelle.

Toiminta-ajatus, arvot ja toiminta periaatteet

Lastenkodin tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle vakaa, turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys.

Heti lapsen/nuoren saapuessa hänelle nimetään omahoitaja, tämä onkin yksi keskeinen hoitomenetelmä jota lastenkodissa käytetään. Omahoitaja on lapsen tuki ja turva. Omahoitajan tärkeänä tehtävänä on muodostaa lapseen henkilökohtainen, asiakaslähtöinen vuorovaikutussuhde jolla voidaan lapselle tarjota korjaavia ja eheyttäviä kokemuksia sijoituksen aikana. Omahoitaja huolehtii lapsen kirjallisesta hoitosuunnitelmasta ja hänellä on päävastuu lapsen asioista. Omahoitajan tehtävänä on myöskin lapsen ja vanhempien keskinäisen suhteen tukeminen ja muu mahdollinen yhteistyö perheen kanssa.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Harjulassa työskennellään mahdollisimman pitkälle lapsen näkökulmasta, johon sisältyy esimerkiksi mahdollisimman hyvä lapsen kuuleminen perheen vaikeassa elämäntilanteessa.

Ammattitaitoiset työntekijät ovat sitoutuneita vuorovaikutukseen lapset ja hänen läheistensä kanssa.

Lastenkodin säännöllinen elämänrytmi koulunkäynteineen ja harrastuksineen tuovat turvaa ja mielekästä sisältöä lapsen elämään.

Työskentely on perhekeskeistä ja pidämme tärkeänä yhteistyötä lapsen perheen, avohuollon sekä mahdollisten sijais- ja adoptioperheiden kanssa. Lapsen sijoituksen aikana myös vanhempia motivoidaan, ohjataan ja tuetaan omien, sekä lasten ongelmien tunnistamisessa ja hoitoon hakeutumisessa.

DSCN3579

Yhteisissä tiloissa helppo ja hyvä viettää aikaa yhdessä.

DSCN3600

Lapset saavat yhdessä omaohjaajan kanssa laittaa huoneensa mieleisekseen.

P1012276

Lapset voivat tuoda mukanaan heille tärkeitä leluja ja tavaroita.

P1012271P1012259