Kodinomaisessa Kotila-yksikössä on paikka seitsemälle 10-18-vuotiaalle lapselle. Kotila-yksikköön sijoitetaan lapsia lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai huostaanottopäätöksellä. Kajaanin kaupungin kattava kouluverkosto mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen opiskeluiden suhteen. Sijaintimme Puistolan puutalomiljöössä antaa tähän hyvät edellytykset ja mahdollisuudet. Tuemme myös lapsen oikeuksia riittävään harrastuneisuuteen ja vapaa-aikaan.

Kasvatustyön pohjana on heti sijoituksen alkuvaiheessa aloitettu omaohjaajuustyöskentely, jossa hyödynnetään vahvasti tiimityöskentelyä lapsen tavoitteiden mukaisesti. Tämän tarkoituksena on luoda lapselle mahdollisuus turvalliseen kiintymyssuhteeseen sekä olla lapsen asioiden erityisasiantuntija. Lapsi on alusta asti aktiivisena osallisena sijoitusprosessissaan ja hänen mielipidettään kuullaan häntä koskevissa asioissa. Pidämme tärkeänä, että ohjaajat ovat aidosti läsnä arjessa ja, että lasten arki olisi mahdollisimman kodinomaista.

Nuoret harjoittelevat itsenäistymiseen tarvittavia taitoja ohjaajien tukemana. Heitä osallistetaan arjen askareihin sekä kannustetaan omien asioiden hoitamiseen. Tuemme turvallisella ilmapiirillä lapsen hyvinvointia ja kehitystä sekä ylläpidämme lapsen ja vanhemman välisen yhteyden muodostumista ja säilymistä säännöllisen yhteydenpidon kautta.  Tuemme ja osaltamme ylläpidämme myös muita lapselle tärkeiden ihmissuhteiden pysymistä.