P1012232Harjulan lastenkodista itsenäiseen elämään siirtyvälle nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltotyötä. Side ”kotiin” ei katkea, vaan nuoren on mahdollisuus saada omahoitajan apua ja tukea elämäänsä Harjulasta lähdettyäänkin. Itsenäistymisohjelma laaditaan nuorelle hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteenamme on tukea nuorta selviytymään itsenäisesti normaalien arjen mukanaan tuomista haasteista ja kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä.