Työskentelemme yhteistyössä Harjulan lasten ja nuorten elämässä tarvittavien tukiverkostojen kanssa. Lasten ja nuorten psykiatria, sosiaalitoimi, perheneuvola, koulut, päiväkodit, neuvolat, terveydenhuolto ja seurakunta toimivat moniammatillisena kokonaisuutena lasten ja nuorten tukena. Myös eri oppilaitokset (KAO, AMK) ovat mukana Harjulan toiminnassa. Olemme kehitelleet yhteisiä projekteja oppilaitosten kanssa mm. opinnäytetöiden muodossa.